Verzekeringen

De club beschikt via  Cycling Vlaanderen over een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid bij AG Concordia

Leden die rechtstreeks of via een andere club aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen moeten dit melden aan het secretariaat.

Lichamelijke ongevallen

De club en de leden sportbeoefnaars zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens het fietsen. Het betreft een wettelijk voorziene basisverzekering met beperkte dekking. Het is belangrijk dat er bij een ongeval getuigen zijn en/of dat er een proces verbaal opgemaakt wordt.
Ook vrijwilligers die geen lid zijn van de club, zijn in sommige gevallen verzekerd. In elk geval moet hun naam vooraf doorgegeven worden aan het secretariaat van de club!

Sportleden moeten vanaf de leeftijd van 70 jaar een gezondheidsattest bezorgen aan de secretaris van de club: secretariaat@wielercluboekene.be.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De club en de leden sportbeoefenaars zijn in sommige gevallen verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. In sommige gevallen worden de medeleden van de club als derden beschouwd. Risico's 'eigen aan de sport' vallen daar niet onder.
Ook de burgerlijke aansprakelijkheid bij de organisatie van niet-sportactiviteiten door de club is verzekerd.

Het is aangewezen dat de leden ook over een gezinspolis B.A. (familiale verzekering) beschikken, want lang niet alle gevallen zijn gedekt door de verzekering van de club. Indien er derden bij betrokken zijn, moet men altijd ook aangifte doen bij zijn familiale verzekering.

Voor details zie:

Men is slechts verzekerd een aantal werkdagen nadat men het lidgeld voor het betrokken jaar heeft betaald en men zijn persoonlijke gegevens/inschrijvingsfiche doorgegeven heeft aan het secretariaat van de club!